پیام خود را بنویسید
 

با حکم ریاست موسسه: دکتر احمد سعیدی به سمت مدیر گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه منصوب شد

دکتر احمد سعیدی عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات به سمت مدیریت این گروه منصوب شد.

 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه دکتر طاهری نیا در این حکم انتصاب خطاب به دکتر سعیدی آورده است:
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال و پیروی از آموزه‌های دین مبین اسلام و در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و درجهت تحقق وظایف هشتگانه مندرج در «مجموعه اهداف و وظایف مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ابلاغی مرکز هیأت های امنا مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۶» مساعی خود را به کار بگیرید. برهمین اساس انتظار می رود با روحیه پاسخگویی و هماهنگی با سایر ارکان مؤسسه در ا نجام مأموریت های گروه و موارد ذیل موفق باشید.
• توجه به جایگاه ویژه آمار در پیشینه مؤسسه و تلاش و جدیت در رشد واعتلای مرجعیت آمار مؤسسه
• تعامل هدفمند و هم افزا باشبکه رصد اشتغال و دانش آموختگان و حوزه Web GIS
• تولید گزارش های ادواری متناسب با سطوح ذینفعان و استفاده حداکثری از داده ها برای تحلیل های علمی و کاربردی
• تدوین و تهیه سالنامه تحلیلی و آماری مؤسسه به صورت مستمر
• همراهی و همکاری هم افزا با گروه‌های پژوهشی و استفاده از خردجمعی در پیش برد اهداف گروه و مؤسسه بر اساس برنامه راهبردی

کلیدواژه ها: دکتر احمد سعیدی | پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات | گروه آمار |