پیام خود را بنویسید
 

توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع صورت گرفت: ساماندهی فضای کالبدی موسسه در تعطیلات نوروز

با هدف ایجاد فضای مناسب و بهره وری حداکثری از فضای کالبدی موسسه، عملیات عمرانی در ایام نوروز در موسسه انجام شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه با تاکید دکتر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و به منظور استقرار اعضای گروههای پژوهشی در یک محل، ایجاد فضای مناسب کاری برای کلیه همکاران محترم موسسه و استفاده بهینه از فضای کالبدی، عملیات عمرانی در ایام نوروز از سوی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه انجام شد. 
در این عملیات عمرانی نسبت به ایجاد فضای جدید برای برخی از گروههای پژوهشی، جابجایی معاونت ها و برخی از گروه ها و همچنین بهسازی فضای حوزه ریاست، با همراهی و همیاری اعضای موسسه اقدامات مناسبی انجام پذیرفت.

 

کلیدواژه ها: بهسازی | فضای کالبدی | نوسازی | عملیات عمرانی |