پیام خود را بنویسید
 

دکتر علی باقر طاهری نیا در جلسه شورای مدیران موسسه مطرح کرد: حمایت مادی و معنوی موسسه از طرح‌های تحقیقاتی برای تحقق اهداف شعار سال

نخستین جلسه شورای مدیران موسسه در سال جدید به منظور نقش موسسه در خصوص منویات رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق شعار سال برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه همزمان با تعیین شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی از سوی مقام معظم رهبری جلسه شورای مدیران موسسه بصورت مجازی برگزار شد.
دکتر علی باقر طاهری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این جلسه گفت: با تحلیل محتوا و عناوین سال‌ها گذشته متوجه می‌شویم بیشترین تمرکز و دغدغه مقام معظم رهبری بر روی مسائل اقتصادی بوده و این موضوع در سالهای اخیر بصورت پررنگ مطرح شده است و امسال این شعار با بنیه دانشی مورد توجه ایشان قرار گرفته است. در این زمینه وزارت علوم با توجه به نقش ذاتی خود پرچمدار تحقق حداکثری شعار سال خواهد بود و موسسه نیز به عنوان کانون تفکر آموزش عالی و با اتکا به پیشینه، ماموریت و مسئولیت خود و با اتکا به گروههای پژوهشی و پژوهشگران خود می بایست نقشی فعال در این زمینه ایفا نماید.
طاهری نیا ادامه داد: موسسه به واسطه ماموریت ذاتی خود از طرح‌های پژوهشی که در جهت تحقق اهداف شعار سال ارایه شوند حمایت ویژه‌ای به عمل خواهد آورد. 
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی افزود: ضمن تعریف ماموریت عام و خاص در موسسه بدین منظور، با فعال کردن شبکه متخصصین آموزش عالی و به یمن نامگذاری این سال پژوهشهای مرتبط شروع و انشالله به سرانجام خواهد رسید. 
همچنین در این جلسه معاونین و مدیران موسسه دیدگاههای خود را در خصوص تحقق حداکثری شعار سال بیان داشتند که عمده مطالب مطرح شده به شرح زیر است: 
شعار سال باید بصورت یک روح جاری در سازمانها باشد و از سطحی کردن آن اجتناب شود، ارتقاء نقش پارک‌ها علم و فناوری، آسیب شناسی عدم تحقق کامل شعارهای سال های گذشته و بررسی موانع، پیشنهاد احکام مربوط به تحقق شعار سال در برنامه هفتم توسعه، ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی به منظور افزایش ظرفیت اشتغال