پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند: دانشگاه برای ایران امروز چه کرده است؟


کتاب های «تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران» و «استادانِ استادان چه کردند؟» با حضور دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و نویسندۀ کتاب نقد می‌شود. دکتر محمدباقر ساروخانی و دکتر پرویز جبه دار مارالانی و مهندس علیرضا مهنا این اثر را نقد خواهند کرد. دکتر مالک شجاعی دبیر علمی این نشست است.
این نشست  شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

 

کلیدواژه ها: دکتر پرویز جبه دار مارالانی | دکتر محمدباقر ساروخانی | دکتر مقصود فراستخواه | دانشکده فنی دانشگاه تهران | تاریخ هشتاد ساله | مهندس علیرضا مهنا | دکتر مالک شجاعی |