بررسی بیست دستور در اولین جلسه کمیسیون دائمی منطقه دو پژوهشی در دوره جدید

 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 | 

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء منطقه دو پژوهشی با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی و دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امناء منطقه دو پژوهشی و با حضور اعضاء برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه که در محل دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم برگزار گردید دکتر طاهری نیا ضمن خوش آمد به اعضاء گزارشی از دستورجلسات ارائه کردند. در ادامه دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی منطقه دو پژوهشی ضمن خوشامدگویی بر اجرای سیاست ها و موضوعات راهبردی ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت در هیأت امنا تأکید نمودند. همچنین مقرر شد برنامه های راهبردی، عملیاتی و سند نیروی انسانی مؤسسات عضو در کارگروهی منتخب از آقایان دکتر حسین غریبی، دکتر عباس صدری، دکتر محسن شریفی، مهندس سعید رضایی و دکتر زهرا سادات مهماندوست نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و پس از تأیید نامبردگان در دستور کار جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا قرار گیرد.

همچنین در این جلسه بیست دستور کار مربوط به موسسات عضو مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  به تصویب اعضای کمیسیون دائمی رسید.


کلیدواژه ها: معاونت پژوهشی وزارت علوم | هیأت امناء منطقه دو پژوهشی | دکتر پیمان صالحی |