پیام خود را بنویسید
 

شماره صد و یک فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

شماره سوم از سال بیست و هفتم فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" منتشر شد


به گزارش روابط عمومی موسسه در شماره ۱۰۱ این فصلنامه که به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر می‌شود مقالات زیر به چاپ رسیده است:

• آغاز و انجام دانشگاه در ایران تالیف مرتضی بحرانی
• مطالعه نقش آموزش دوران تحصیل بر کنترل سوء رفتارهای علمی در ایران با استفاده از نظریه­پردازی داده بنیاد تالیف کیوان الستی، محمد مهدی هاتف و مسعود افشار
• بهره­گیری از رویکرد تفکر سیستمی به منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست­های آموزش­عالی: نقدی بر مقاله محور بودن آیین­نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تالیف زهرا صادقی آرانی
• تحلیل و برآورد هزینه تمام شده تربیت دانشجو با رویکرد هزینه­یابی بر مبنای فعالیت (ABC) تالیف اکرم رستم­زاده، علیرضا محبوب اهری و علی ایمانی
• رابطه آمادگی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایت آنان از تجربه یادگیری: موردی از برنامه تحصیلات تکمیلی تالیف کاوه بازرگان
• تحلیل چگونگی فهم برنامه درسی در مطالعات آموزش عالی ایران تالیف حامد کمالی، محمدیمنی دوزی سرخابی و محبوبه عارفی
• مطالعه کیفی مقبولیت مدارک تحصیلی مجازی میان متخصصان امور استخدامی در بخش دولتی تالیف اکبر بهمنی، حسن بودلایی و محمدحسین کناررودی


کلیدواژه ها: فصلنامه 101 |