پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری منتشر شد

 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علاوه بر انتشار مقالات زیر، کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان" نیز معرفی شده است:
• تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران، یعقوب انتظاری
• ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران، زهرا رشیدی و سمیه فریدونی
• از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی، حمید جاودانی
• طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم، حبیب اله رعنایی کردشولی و علیرضا امینی
• بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود، رضا بندریان و علی حیدری
• فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی، احمد کیخا
• معرفی کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان"، فاطمه حیدری

این مجله در ۱۹۱ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد و پیش از این نسخه الکترونیکی آن منتشر شده بود.


کلیدواژه ها: نسخه چاپی | فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیاد | نخستین شماره فصلنامه | دکتر یعقوب انتظاری |