کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در جلسه ریاست موسسه با معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید مطرح شد: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در کارآمدسازی نظام آموزش عالی کشور نقشی راهبردی دارد

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه و دکتر سید محمد هاشمی معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید طی نشستی راههای همکاری های مشترک را بررسی کردند


در این نشست دکتر طاهری نیا با اشاره به ماموریت ذاتی موسسه تصریح کرد: مطالعات علمی و دقیق موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مبدا تحول در آموزش عالی کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام آموزش عالی کشور باید به گونه ای عمل کند که علاوه بر حرکت در مرزهای دانش و افزایش سهم دانشمندان ایرانی در سبد تولید علم جهان بتواند در راستای حل مسائل بومی و ملی کشور در تولید علم نافع ایفای نقش کند. نظام آموزش عالی کارآمد نظامی است که با پرداختن به مهمترین مسائل جامعه برای مرتفع نمودن مشکلات آن راهکارهای علمی در اختیار سیاستگذاران و مدیران اجرایی مربوطه قرار بدهد.

در ادامه دکتر سید محمد هاشمی معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به اینکه بسیج اساتید بزرگترین شبکه تخصصی علمی کشور است، بر نقش راهبردی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد و از آمادگی حلقه های علمی و اساتید متخصص حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی در سازمان بسیج اساتید برای همکاری با موسسه در جهت تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور خبر داد.


کلیدواژه ها: سازمان بسیج اساتید | دکتر علی باقر طاهری نیا | دکتر سید محمد هاشمی |