کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

اجرای طرح پایش تبعیت از اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

برنامه ریزی برای اجرای طرح پایش تبعیت از اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه برگزار شد

 

 به گزارش روابط عمومی موسسه باهمکاری و همفکری و حضور تیمی از همکاران از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به عنوان اولین کنسرسیوم فعال برای پایش وضعیت اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها با تشکیل جلسه هماهنگی در روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. همکاران اصلی تیم پژوهش از سوی موسسه دکتر قاضی طباطبایی، خانم شیرودی و مجری طرح دکتر سید هادی مرجائی و از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان نیز خانم دکتر ندایی و دکتر جهان فر ابویی و دکتر ثبوتی و فرهاد مبینی کارشناس دانشگاه در هدایت این طرح حضور دارند.

گفتنی است تجربیات این طرح به عنوان اولین پروژه مشترک بین دانشگاهی و کنسرسیومی در حوزه پایش اخلاق حرفه ای به عنوان سرمشقی برای رصد و پایش وضعیت اخلاق حرفه ای در اختیار سایر دانشگاه ها  قرار خواهد گرفت.


کلیدواژه ها: فرهاد مبینی | دکتر قاضی طباطبایی | دکتر سید هادی مرجائی | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | دکتر ثبوتی | آرمیتا شیرودی | دکتر جهان فر ابویی | دکتر ندایی |