کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

نوسازی و بهسازی نمازخانه و تابلو ورودی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

با دستور ریاست موسسه؛ نوسازی و بهسازی نمازخانه و تابلوی ورودی موسسه انجام شد
 

به گزارش روابط عمومی موسسه با تاکید دکتر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و به منظور تقویت و توسعه فرهنگ نمازخوانی در محل موسسه و همچنین تشویق و ترویج بیشتر فرهنگ اقامه نماز جماعت، معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه با مشارکت روابط عمومی اقدام به بهسازی  نمازخانه و ارتقای وضعیت آن نمود. در این نوسازی ملزومات داخل نمازخانه تغییر و نسبت به رنگ آمیزی و مفروش نمودن نمازخانه با فرش مناسب اقدام شد.
همچنین در ادامه نوسازی های صورت گرفته و به منظور ارائه تصویری مناسب از ورودی موسسه، نسبت به نوسازی تابلوی ورودی موسسه با رنگ‌آمیزی جدید و مناسب اقدام شد.