کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر طاهری نیا در جلسه شورای پژوهشی موسسه: موسسه وظیفه دارد برای مسائل آموزش عالی کشور راه حل ارائه بدهد

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه شورای پژوهشی موسسه ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری را دغدغه "همه وقت" و "همه سازمانها" دانست


به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه دکتر طاهری نیا ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته، شورای پژوهشی را عالی ترین مرجع سیاستگذاری در موسسه دانست و اعلام کرد: توفیق نظام پژوهشی موسسه منوط به ایفای نقش همه اجزای آن است.

وی اضافه کرد با توجه به نقش و جایگاه موسسه به عنوان کانون تفکر آموزش عالی کشور وظیفه موسسه است که نسبت به حل مسائل و مشکلات آموزش عالی کشور برنامه داشته باشد. در این راستا باید فرآیند چرخه اجرای طرح های پژوهشی مرور و حلقه های مفقوده آن شناسایی شود تا بر مبنای اساسنامه  موسسه و ماموریت های آن پاسخگوی ذینفعان آموزش عالی باشیم.


کلیدواژه ها: افزایش بهره وری | شورای پژوهشی | دکتر طاهری نیا |