کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در جلسه ریاست موسسه با معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید مطرح شد: تدوین برنامه راهبردی موسسه براساس بیانیه گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی خواهد بود

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه و دکتر  وحید آرایی معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید طی نشستی راههای همکاری های مشترک را بررسی کردند.


در این نشست دکتر طاهری نیا با اشاره به ماموریت های مهم راهبردی موسسه گفت: از آنجا که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کانون تفکر آموزش عالی است و با انجام مطالعات راهبردی جهت گیری های کلان و ریل گذاری اساسی آموزش عالی کشور را انجام می دهد باید در چارچوب اسناد بالادستی نظام بویژه سیاست های کلی علم و فناوری و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب و نقشه جامع علمی کشور برنامه راهبردی خود را تنظیم و تدوین نماید.

دکتر طاهری نیا در ادامه آمادگی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی موسسه را برای حضور فعالی در اندیشکده های سازمان بسیج اساتید کشور اعلتم نمودند.

در ادامه دکتر وحید آرایی معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور در این دیدار ضمن اعلام آمادگی بسیج اساتید برای کمک و مشاوره در اجرای مأموریت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بویژه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: این مؤسسه دارای اهمیت و جایگاه مهم و حساسی است چرا که بعنوان مرکز سیاست پژوهی و کانون تفکر برای سیاستگذاری نظام آموزش عالی کشور محسوب می شود.

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به وجود بسترها و ظرفیت های قابل ملاحظه برای همکاری و تعامل هم افزا ادامه داد: احصای نظام مسایل آموزش عالی و ارائه محتوا و بسته سیاستی در راستای اجرای اسناد بالادستی کشور بویژه بیانیه گام دوم انقلاب و زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی از جمله کارهایی است که می تواند در دستورکار جدی طرفین قرار گیرد.

آرایی در پایان گفت: می بایست ارتباط نظام مند و تعریف شده بین اندیشکده ها و هیأت های اندیشه ورز نهضت استادی بسیج و کارگروه ها و میزهای مطالعاتی مؤسسه و نیز اتاق های فکر وزارتخانه برای سیاستگذاری مطلوب آموزش عالی فراهم شود.


کلیدواژه ها: دکتر علی باقر طاهری نیا | دکتر  وحید آرایی | بسیج اساتید |

مطالب مشابه