کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

در جلسه مشترک با مدیران حوزه معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم انجام شد: معرفی و ارائه سامانه و نتایج طرح پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان

توسط مجری طرح سامانه پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، نتایج این طرح برای مدیران حوزه معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تشریح شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه که با حضور معصومه قارون مجری طرح و معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه و کارشناسان طرح و همچنین دکتر رضایی فر مدیر کل پشتیبانی امور فناوری وزارت علوم و آقای دین دار مدیر گروه این معاونت برگزار شد، سابقه پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در موسسه با توجه به مسائل بازار کار و بیکاری دانش آموختگان تشریح و با اشاره به ضرورت تأکید شده در برنامه ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی از جمله سند آمایش آموزش عالی، الگوهای مورد استفاده، پایگاههای اطلاعاتی و نتایج به دست آمده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه در مورد توسعه روش ها و سازمان های همکار نیز ایده های جدیدی مطرح شد.  


کلیدواژه ها: پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان | معصومه قارون | دکتر رضا منیعی | دکتر رضایی فر |