پیام خود را بنویسید
 

در جلسه ریاست مؤسسه با معاونین و برخی از مدیران مؤسسه صورت گرفت: آسیب شناسی وضع موجود و بررسی راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه، دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا در اولین هفته حضور در مؤسسه به منظور آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسه جلساتی را با دکتر نورشاهی رئیس سابق مؤسسه، معاونین پژوهشی و توسعه مدیریت و منابع، مدیر واحد IR و کارگاه‌ها، مدیر گروه مطالعات تطبیقی و اقتصاد آموزش عالی، مدیران اداری، مالی و بودجه برگزار نمودند. در این جلسات دکتر طاهری‌نیا با تأکید بر اینکه؛ مؤسسه به استناد فلسفه تأسیس و مفاد اساسنامه مأموریت بسیار مهمی بر عهده دارد و به عنوان «کانون تفکر آموزش عالی» بودن اقتضائاتی دارد که ما باید بتوانیم با فراهم کردن آن اقتضائات بستر تحقق همه مأموریت‌های مؤسسه را فراهم کنیم. خوشبختانه در مقاطع کنونی مقام عالی وزارت به نقش راهبردی این مؤسسه باور و عنایت خاصی دارند و همین امر فرصت مغتنمی خواهد بود تا مؤسسه بتواند به جایگاه شایسته خود برسد.
همچنین مدیران مؤسسه نسبت به ارائه گزارشی از حوزه تحت مسئولیت خود اقدام و ضمن تشریح فعالیت‌های مؤسسه و تأکید بر مأموریت‌های مهم تعریف شده از سال‌های قبل و پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته، بر تداوم این مأموریت‌ها با جلب حمایت‌ها و توسعه ظرفیت‌های کنونی اعم از مالی وانسانی تأکید داشتند. همچنین رایزنی به منظور افزایش اعتبارات مؤسسه، برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش، بهره‌برداری عملی و اجرایی وزارت علوم از دو طرح مهم وتاثیرگذار تهیه شده در مؤسسه درخصوص هیات امناءکه درسالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ به انجام رسیده، گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در واحد IR، توسعه فعالیت‌های کارگاهی مؤسسه خصوصا در بازآموزی مدیران دانشگاه‌ها از سوی واحد کارگاه‌ها و گزارشی از تشکیل کنسرسیوم دانشگاه پژوهی و تفاهم‌نامه‌های منعقده با دانشگاه‌های داوطلب در این خصوص عمده مطالب بیان شده در این جلسات بودند.

کلیدواژه ها: کانون تفکر آموزش عالی | دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا | دکتر نسرین نورشاهی |