کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر طاهری نیا در جلسه کارگروه مطالعات پشتیبان بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه کشور عنوان نمود: مشارکت در تدوین برنامه های توسعه آموزش عالی کشور یکی از وظایف مهم موسسه است

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مشارکت موسسه در تدوین برنامه های توسعه آموزش عالی کشور را یکی از وظایف مهم موسسه بر شمرد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر طاهری نیا در جلسه کارگروه مطالعات پشتیبان بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه کشور که بصورت مجازی برگزار گردید، با اشاره به اینکه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کانون تفکر آموزش عالی کشور است اضافه نمود؛ در قانون اهداف و وظایف موسسه تصریح شده است که مشارکت در تدوین برنامه های توسعه آموزش عالی کشور یکی از وظایف مهم موسسه است. وی از اعضای کارگروه مطالعات پشتیبان بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه کشور بواسطه اقدام به موقع وتقسیم کار مناسب و تولید گزارش های ارزشمند علمی قدردانی نمود.

رئیس موسسه در ادامه از اعضای کارگروه خواستند تا با استفاده از مطالعات پشتیبان جمع بندی مناسبی از اقدامات انجام شده تاکنون ارائه دهند و پیشنهادات منبعث از آسیب شناسی برنامه ششم توسعه و مطالعات تطبیقی برنامه های توسعه اول تا ششم را نهایی و در اولین فرصت مقتضی ارائه نمایند.


کلیدواژه ها: توسعه آموزش عالی | دکتر طاهری نبا | مطالعات پشتیبان بخش آموزش عالی | برنامه هفتم توسعه |