پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر روشن با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران مطرح کرد: 

 

بلاتکلیفی نهادهای تصمیم‌گیرنده حوزه آموزش عالی/ نهادهای متعدد سیاستگذار ماموریتشان مشخص نیست.