پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به شماره ۱۰۰ رسید

یکصدمین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
 

 

 

• بازنمایی مفهوم حکمرانی خوب در آموزش عالی: تحلیل ابعاد و بررسی ساختار عاملی شاخص‌ها تالیف  احمدرضا روشن، احمد سعیدی و یزدان ابراهیمی
• ارائه الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مطالعه زمینه‌ای تالیف فریده جعفری، زهره میرحسینی و احمد سعیدی
• ربط ارزشی میدان علوم اجتماعی؛ تحلیل تماتیک نمونه موردی پایان‌نامه‌های دانشجویی دکتری تالیف سیدحمید حسینی و محمد توکل
• بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنجارهای دانشگاهی و پسادانشگاهی تالیف الهام شفائی مقدم و محسن نیازی
• ارائه الگوی دانش فرهنگ مبتنی بر بوم دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان کردستان؛ یک مطالعه کیفی تالیف عفت عباسی، مصطفی قادری، علی حسینی خواه و لقمان شاکری
• شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل) تالیف مهدی اکبری، حبیب‌اله نادری، جلیل فتح آبادی و امید شکری
• تبیین نقش اخلاق حرفه‌ای تدریس در نیت وفاداری دانشجویان و ارزش برند تالیف مجتبی محمدی، علیرضا یوزباشی و فاطمه اسکند
 

کلیدواژه ها: فصلنامه 100 |