پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر مریم حسینی با خبرگزاری ایبنا

مصاحبه دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مولف کتاب راهنمای تدوین دوره‌های آموزشی برونداد‌ محور در حوزه مهندسی با خبرگزاری ایبنا را در مورد این کتاب می‌خوانید: 

 
 
مریم حسینی لرگانی گفت: بر اساس استانداردهای آموزشی بین ­المللی، هر دوره آموزشی مهندسی باید هم نظریه­ را پوشش دهد و هم مهارت­‌ها، نگرش‌­ها و الگوهای رفتاری لازم و مناسب را در دانشجویان پرورش دهند. 

کلیدواژه ها: دوره‌های آموزشی برونداد‌ محور | خبرگزاری ایبنا | دکتر مریم حسینی لرگانی |