پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر مقصود فراستخواه با خبرگزاری ایبنا

مصاحبه دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مولف کتاب آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران با خبرگزاری ایبنا را در مورد این کتاب می‌خوانید: 

 
استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی معتقد است؛ یکی از چالش‌های ما این است که دانشگاه از دامن شهر به بغل دولت و از ایوان جامعه به دیوان دولت و بروکراسی آن افتاده و حتی بدتر از آن، گرفتار یک دیوانسالاری ناکارامد و چندلایه شده است.
ادامه مصاحبه در لینک زیر قابل دسترس می باشد.

 

کلیدواژه ها: آینده پژوهی آموزش عالی | خبرگزاری ایبنا | دکتر مقصود فراستخواه |