پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر زهرا رشیدی با خبرگزاری ایبنا

مصاحبه دکتر زهرا رشیدی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و مولف کتاب قلدری آکادمیک با خبرگزاری ایبنا را در مورد این کتاب می‌خوانید:

 
زهرا رشیدی می‌گوید: گروه‌های آموزشی که در آن‌ها فرهنگ قلدری رواج یافته، سلسله مراتبی را رعایت میکند که در راس آن قلدر و یارانش قرار گرفته‌اند و در انتهای این هرم قربانیان گروه هستند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سهم زیادی به قربانی گروه که در بسیاری از مواقع تازه‌واردها هستند برسد.
ادامه مصاحبه در لینک زیر قابل دسترس می باشد.

 

کلیدواژه ها: دکتر زهرا رشیدی | خبرگزاری ایبنا | قلدری آکادمیک |