فراخوان طرح پژوهشی به مناسبت یکصدمین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به منظور تحلیل محتوا و مرور منظم مقالات صد شماره منتشر شده در طی سه دهه گذشته فراخوان طرح پژوهشی دادبه گزارش روابط عمومی موسسه این فصلنامه علمی - پژوهشی که به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از بهار ۱۳۷۲ منتشر می‌شود به شماره یکصدم رسیده است و به همین مناسبت از همه صاحبنظران مجرب یا متخصصان آموزش عالی دعوت می‌شود که طرحی مطالعاتی برای تحلیل محتوای مقالات یکصد شماره منتشر شده پیشنهاد نمایند.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادها پایان آبان ۱۴۰۰ تعیین شده است. علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند.


کلیدواژه ها: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی |