پیام خود را بنویسید
 

جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی حکمرانی هیأت امنایی در دانشگاهها منتشر شد

جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی با عنوان "حکمرانی هیأت امنایی در دانشگاهها" توسط دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین و در ۵۲۶ صفحه به بهای ۱۲۵ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در ده فصل تدوین شده و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: جلد دوم این مجموعه که هم اکنون پیش روی شماست به حکمرانی هیأت امنایی و نحوه تعامل دولت و هیأت امنا و شیوه‌های نظارت وگزارش‌دهی اختصاص دارد.

هم اکنون در داخل کشور بجز چند مقاله دردسترس پژوهشگران نیست و ادبیات غنی در زمینه حکمرانی هیأت امنایی شکل نگرفته است، از این رو نگارنده ناگزیر به ترجمه برخی پژوهش‌های خارجی مرتبط گردید. از آنجا که مطابق پیش‌بینی، بخش مهمی از این مطالعه به بررسی تجارب کشورها اختصاص داشت، این تجارب می‌بایست بصورت تفصیلی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. بنابراین پژوهش‌های کلیدی بین‌المللی بصورت کامل ترجمه، اما درتدوین نهایی بخش‌های مهم آنها منعکس شد. بدیهی است معرفی یک پژوهش میدانی بین‌المللی در چند سطر برای مخاطبان پژوهشگر ما کافی و وافی نبود. اکنون بیش از۶۰۰ نفر از اندیشمندان و مدیران کشور با تخصص‌های مختلف در هیأت‌های امنای دانشگاهی عضو هستند. این تعداد بجز دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی است. بنا به توصیه رئیس سابق مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی این کتاب برای مطالعه این جمع نخبه منتشر می‌شود و این اثر برای آنها مانند یک کتاب راهنما عمل خواهد نمود.

همچنین جلد نخست مجموعه حقوق آموزش عالی درسال ۱۳۹۶ با هدف تبیین مفاهیم اصلی این شاخه از دانش حقوق و مسائل آن در ایران توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر شد. در آن کتاب موضوعاتی چون حق بر آموزش و امکان تعمیم آن به آموزش عالی، ابعاد حق برآموزش عالی، چگونگی آن در اسناد بین­المللی و قوانین اساسی کشورها، گونه‌شناسی قوانین آموزش عالی درایران، طبقه‌بندی مسائل حقوق آموزش عالی در ایران، موضوع استقلال دانشگاهی از منظرحقوقی، مبحث حقوق مالکیت‌های فکری دانشگاهی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.
 


کلیدواژه ها: حقوق آموزش عالی | حکمرانی هیأت امنایی | دکتر غلامرضا ذاکرصالحی |