چاپ کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی

کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی؛ با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطلاعات توسط دکتر مریم حسینی لرگانی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر فرهاد ابراهیم آبادی و دکتر جعفر توفیقی تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در هفت فصل تدوین شده و مولفان در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:

نویسندگان کتاب حاضر علاقه وافری به چگونگی تدوین دوره­های آموزشی مهندسی بر اساس شایستگی­های مورد تقاضای بازار کار داشته و در همین رابطه بررسی­های زیادی را انجام داده و تجربیات متعددی را کسب کرده­اند. این علاقه و تجربه، نویسندگان حاضر را بر آن داشت که به جمع­بندی بررسی­ها و تجربیات خود در قالب یک اثر بپردازند؛ تا بتوانند به سهم خود در بهبود کیفیت دوره­های آموزشی مهندسی ارائه شده در داخل کشور مشارکت نمایند. نویسندگان زمانی به ضرورت و اهمیت کار خود پی بردند که دریافتند درصد بالایی از فارغ­التحصیلان مهندسی بخصوص فارغ­التحصیلان رشته فناوری اطلاعات از بیکاری رنج می­برند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته بیشترین درصد اشتغال مربوط به این فارغ­التحصیلان است. تخصص و تجربه نویسندگان کتاب حاضر آنها را یاری کرد که موضوعات، چالش­ها و دیدگاه­ها را از منظرهای مهندسی و آموزش عالی به دقت مورد بررسی قرار دهند. البته در این راه اساتید و صاحبنظرانی بیشماری بودند که با اظهارات ارزنده خود، نویسندگان را در تدوین کتاب حاضر راهنمایی کرده­اند که از این بزرگواران تشکر و قدردانی می­شود.

کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی؛ با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطلاعات، در ۳۹۹ صفحه و با قیمت یک میلیون و دویست هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 


کلیدواژه ها: دکتر فرهاد ابراهیم آبادی | دکتر جعفر توفیقی | راهنمای تدوین دوره های آموزشی | دکتر مریم حسینی لرگانی |