برگزاری نشست آشنایی با گرنت‌های پژوهشی بین‌المللی برای فرصت‌های مطالعاتی و پروژه‌های تحقیقاتی


توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود:
🔹 مجموعه نشست های تخصصی و دانش‌افزایی همکاری‌های علمی و بین‌المللی
🔹 عنوان نشست: آشنایی با گرنت‌های پژوهشی بین‌المللی برای فرصت‌های مطالعاتی و پروژه‌های تحقیقاتی
🔹 سخنران: دکتر مهدی غلامی رئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
⏱️ زمان شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

مطالب مشابه