پنل سی و پنجم میز آینده پژوهی آموزش عالی با موضوع «آینده برنامه درسی در دانشگاه ایرانی: افق ۱۴۲۰ - ۱۴۰۰» برگزار شد

پنل ۳۵ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان «آینده برنامه درسی در دانشگاه ایرانی: افق ۱۴۲۰ - ۱۴۰۰» توسط میز آینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در ادامه پنل‌های میز آینده‌پژوهی، پنل سی و پنجم این میز با دعوت از برخی از مدیران ستادی، جمعی از روسا و مدیران دانشگاهی، صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز چهارشنبه دهم شهریورماه به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و بصورت مجازی برگزار شد.

گفتنی است تاکنون گزارش نشست ها و دیدگاههای شرکت کنندگان در جلسات پیشین برای اطلاع و استفاده مدیران و تصمیم گیران حوزه آموزش عالی ارسال و از طریق سایت موسسه نیز در دسترس علاقمندان می باشد.
 


کلیدواژه ها: میز آینده پژوهی آموزش عالی | پنل 35 |