توسط پژوهشکده بنیاد دانشنامه نگاری: مراسم رونمایی از جلد نخست دانشنامه آموزش عالی برگزار می‌شود

از جلد نخست دانشنامه آموزش عالی به دبیری علمی دکتر حمید جاودانی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی رونمایی می‌شود.به گزارش روابط عمومی موسسه این برنامه روز چهارشنبه سیزدهم مردادماه ۱۴۰۰ با حضور دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جمعی از مدیران و صاحبنظران آموزش عالی در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

گفتنی است جلد نخست دانشنامه آموزش عالی توسط پژوهشکده بنیاد دانشنامه نگاری و به دبیری علمی دکتر حمید جاودانی دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی چاپ و راهی بازار نشر می‌شود.

 

کلیدواژه ها: معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم | دکتر حمید جاودانی | سالن حکمت | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | دکتر رحیمی |