چاپ کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز

کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز به کوشش دکتر مهتاب پورآتشی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و جمعی از همکاران تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در سه بخش و هفده فصل تدوین شده است، در بخش اول مباحث نظری، در بخش دوم تجارب ایرانی و در بخش سوم تجارب جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. مولف در قسمت هایی از کتاب چنین بیان کرده است: امروزه، دانش و مهارت همکاری­های بین­المللی از عوامل ضروری موفقیت در بازارهای جهانی و رقابتی است و بسیاری دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی با چالش آموزش و پرورش دانشجویان و دانش­آموختگانی که بتوانند تعامل موثر با افراد و سازمان­ها از ملل و فرهنگ­های دیگر داشته باشند؛ مواجه هستند. موضوعی که امروزه بسیار مهم و در جوامع علمی مطرح می­­باشد، ضرورت ورود به فرآیند بین­المللی شدن آموزش عالی و ارتقای آن است. بین‌المللی شدن، می­تواند مزایای گوناگونی برای موسسات آموزشی عالی به­همراه بیاورد، همچون: افزایش شهرت و برند ملی و بین­المللی؛ تقویت نهادی از­طریق ایجاد مشارکت­های راهبردی؛ گسترش انجمن­ها و گروه­های علمی دانشگاهی که توسط آن فعالیت­های خود را محک­ زده، ارزیابی کرده و ارتقا می­بخشند؛ افزودن اهداف مهم یادگیری به تجربه دانشجویان؛ توسعه گروه­های پژوهشی قوی­تر؛ و بسیاری دیگر مزایا.

 

کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز ، در ۴۱۰ صفحه و با قیمت یک میلیون و صد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.