با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و چهارم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج" توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی موسسه در ادامه پنل‌های میز آینده‌پژوهی، پنل سی و چهارم این میز با دعوت از برخی از مدیران ستادی، جمعی از روسا و مدیران دانشگاهی، صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز روز شنبه نهم مردادماه به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

گفتنی است تاکنون گزارش نشست ها و دیدگاههای شرکت کنندگان در جلسات پیشین برای اطلاع و استفاده مدیران و تصمیم گیران حوزه آموزش عالی ارسال و از طریق سایت موسسه نیز در دسترس علاقمندان می باشد.