تسلیت به مناسبت درگذشتبا قلبی آکنده از اندوه درگذشت مرحوم مغفور شادروان علی نورشاهی (پدر گرامی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی) را حضور سروران ارجمند اعلام نموده، برای آن سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی