فهرست کارگاه های دوره تابستانی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای اجرا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد

فهرست کارگاه های دوره تابستانی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای اجرا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از سوی بخش کارگاهها و دانش افزایی موسسه اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه؛ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای مأموریت‌های ذاتی خود و عملیاتی نمودن تفاهم نامه مرتبط با برنامه های کنسرسیوم دانشگاه پژوهی و استقرار و تقویت نظام اجرا (Action System) در دانشگاه ها، طی نامه ای به روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آمادگی خود را در خصوص برگزاری ۹۴ عنوان کارگاه دانش افزایی اعلام نمود.

این کارگاهها توسط اعضای هیئت علمی مؤسسه با کمک اساتید برجسته دانشگاه های کشور و با در نظر گرفتن وضعیت موجود دانشگاه‌ها و شناسایی مولفه های تاثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهی و به منظور بهبود وضعیت نظام سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها از طریق اجرای کارگاه‌های تخصصی با عناوین زیر برای کنشگران دانشگاهی برگزار خواهد شد.

  1. کارگاه های حوزه ستادی در ارتباط با سیاست های جاری وزارت عتف (۳۰ عنوان کارگاهی)؛
  2. سیاست گذاری و مدیریت آموزش عالی و دانشگاه ها (۱۸ عنوان کارگاهی)؛
  3. اقتصاد آموزش عالی، کارآفرینی و اشتغال (۶ عنوان کارگاهی)؛
  4. برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها (۷ عنوان کارگاهی)؛ 
  5. روش ها و فنون تحقیق و تدریس (۱۳ عنوان کارگاهی)؛
  6. تحلیل ها و نرم افزارهای آماری (برای پشتیبانی برنامه‌های دانشگاه پژوهی) (۱۴ عنوان کارگاهی)؛
  7. آموزش الکترونیکی (۱۳ عنوان کارگاهی)
  8. سلامت روحی و روانی دانشگاهیان (۱۹ عنوان کارگاهی)؛
  9. آینده پژوهی در آموزش عالی (۴ عنوان کارگاهی)

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.workshop.irphe.ac.ir مراجعه و یا با شماره ۰۲۱۲۳۵۱۷۱۴۹ و شماره همراه ۰۹۱۹۴۰۸۶۱۲۳ (آقای یوسف زاده) کارشناس کارگاهها تماس حاصل فرمایند.


کلیدواژه ها: کارگاههای آموزشی | دانش افزایی |