کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

گالری کلیپ ها


 
«مسئولیت استاد دانشگاه در مقابل جامعه علمی؛ کنش روزی تعالی بخش» طرح شده در نشست سیزدهم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر زهرا گویا، استاد دانشگاه شهید بهشتی

«توسعه رابطه نظام دانایی و تصمیم گیری در ایران؛ هم افزایی خبرگان علمی و اجرایی» طرح شده در نشست چهاردهم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر رضا مکنون، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

«موقعیت آسیب زای آموزش دانشگاهی در ایران؛ استاد پرمشغله و دانشجوی بی انگیزه» طرح شده در نشست دوازده مطالعات آموزش عالی ایران، تجربه زیسته دانش پژوهان توسط دکتر مصطفی عماد زاده، استاد دانشگاه اصفهان

«دانشگاه و انسان دانشگاهی مسأله شناس» طرح شده در نشست اول «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر نعمت الله فاضلی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

«یادگیری: پیشران کیفیت دانش پژوهی استادان دانشگاه» طرح شده در نشست هشتم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر علی اکبر سیاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

«درک علم مدرن، مستلزم توسعه اجتماعات علمی» طرح شده در نشست نهم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر رضا منصوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف

«حلقه مفقوده مدیریت دانشگاهی در ایران؛ ذینفع مداری» طرح شده در نشست دهم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر پرویز ساکتی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شیراز

«سکوت زدایی در موقعیت آموزش و یادگیری دانشگاهی» طرح شده در نشست یازدهم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر گلنار مهران، استاد دانشگاه الزهرا

«حلقه مفقوده دوره های تحصیلات تکمیلی در ایران؛ تناسب و تعامل مداوم و پویا میان عاملان علمی و مدیریتی» طرح شده در نشست هفتم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر یوسف ثبوتی، موسس و استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

​​طرح بحث «شروط کنش میان رشته ای در آموزش عالی؛ خلاقیت، مساله محوری و کنش ارتباطی» در نشست ششم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر مقصود فراستخواه، استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

یکی از محورهای زیست دانش پژوهی دکتر محمود مهر محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در نشست پنجم از مجموعه نشست های «مطالعات علم و آموزش عالی؛ تجربه زیست دانش پژوهان»؛ تقویت توانمندی آموزش پژوهی استادان دانشگاه به منظور برهوت زدایی از عرصه آموزش و یادگیری در آموزش عالی

«استقلال دانشگاه: پیشران تقویت مسئولیت پذیری و رشد نظام دانشگاهی» طرح شده در نشست چهارم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«آموزش دانشگاهی وارونه؛ تجربه عملی مبنای ساخت دانش و یادگیری» طرح شده در نشست دوم «مطالعات آموزش عالی ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» توسط دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران