انتشار کتاب قلدری آکادمیک توسط موسسه

کتاب قلدری آکادمیک به قلم دکتر زهرا رشیدی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و توسط موسسه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در پنج فصل تدوین شده و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: هرجا سخن از دانشگاه به میان می آید به سراغ دانش می‌رویم. حال آن که از پرداختن به روح دانشگاه وا مانده ایم. روح و جان دانشگاه در مسیر شدن نیاز به نقدی سازنده دارد. نویسنده با این رویکرد نه برای کوچک کردن انسان اندیشمند دانشگاهی و دانشگاه ایرانی، بلکه برای درک پدیده قلدری از منظر آنانی که برای داشتن گام هایی استوار در قلمرو دانش نیازی به محیطی سالم و آرامشی درونی دارند: به کاوش و پی جویی رد پای پدیده قلدری در محیط دانشگاه و در روابط اعضای هیأت علمی آن پرداخته است. آنچه در اینجا به قلم آمده، فقط نشان دهنده صداقت خودشکنانه دربیان مسائل بازیگران عرصه دانش است. چرا که برای فهم مشکلات اجتماعی چاره ای جز بیان حقیقت هرچند تلخ نیست. بی پردگی و داشتن قلمی روان، در ضمن فرونکستان از نیکی ها و مطلوبیت ها، یگانه راه واکاوی، چاره جویی ژرف و موشکافانه حقایقی است که می تواند تعالی و اوج گیری دانشگاه و دانشگاهی را شدنی تر کند.

کتاب قلدری آکادمیک، در ۲۴۱ صفحه و با قیمت پانصد و هشتاد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 


کلیدواژه ها: دکتر زهرا رشیدی | قلدری آکادمیک |