کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

نخستین شماره از فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

 اولین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علاوه بر انتشار مقالات زیر، کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان" نیز معرفی شده است:
  • تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران، یعقوب انتظاری
  • ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران، زهرا رشیدی و سمیه فریدونی
  • از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی، حمید جاودانی
  • طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم، حبیب اله رعنایی کردشولی و علیرضا امینی
  • بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود، رضا بندریان و علی حیدری
  • فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی، احمد کیخا
  • معرفی کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان"، فاطمه حیدری
  • علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نشریه به نشانی (https://jud.irphe.ac.ir) مقالات چاپ شده را مطالعه فرمایند.

کلیدواژه ها: دکتر یعقوب انتظاری | فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان | اولین شماره |