پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

فصلنامه علمی اقتصاد توسعه دانش بنیان فراخوان مقاله داد

فصلنامه علمی "اقتصاد توسعه دانش بنیان" با دعوت از کلیه محققان و پژوهشگران فعال فراخوان مقاله داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" یک نشریه علمی در حوزه میان رشته ای است که در دی ماه ۱۳۹۹ موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.
این فصلنامه به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیر مسئولی دکتر داود حاتمی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری و مدیریت داخلی پریوش اسدی در صدد برجسته سازی و ترویج پارادیم «توسعه اقتصادی دانش بنیان» در سطوح ملی و جهانی است که از اوایل قرن بیستم در جامعه دانشگاهی و محافل سیاست‌گذاری جهان پیشرفته شکل‌گرفته است.
 از کلیه محققان و پژوهشگران دعوت می نماید تا مقالات خود را از طریق پایگاه نشریه (https://jud.irphe.ac.ir) ارسال فرمایند.کلیدواژه ها: اقتصاد توسعه دانش بنیان | دکتر داود حاتمی | دکتر یعقوب انتظاری | فراخوان مقاله | پریوش اسدی |