پنل‌های برگزار شده - سی و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

سی و سومین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان (برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه آینده با تأکید بر راهکارهای اجرایی) توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای برخی از دانشگاهها، جمعی از مدیران ستادی وزارت علوم، اساتید و صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی موسسه ، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ و به صورت مجازی برگزار شد.