کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

برگزاری پنل بررسی عوامل و موانع و چالش‌های توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش عالی ایران


موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی با همکاری کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه و تضمین کیفیت آموزش عالی برگزار می‌کند: پنل بررسی عوامل و موانع و چالش‌های توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش عالی ایران
ارائه دهنده: دکتر اباصلت خراسانی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
زمان: دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

کلیدواژه ها: برنامه و تضمین کیفیت | مدیریت | کرسی یونسکو | دکتر اباصلت خراسانی |