کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی


موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بعنوان کانون تفکر آموزش عالی کشور ماموریت و رسالت های مهمی در باب ارائه خدمات علمی و پژوهشی، تسهیل زیرساخت های علمی لازم برای توسعه کیفی آموزش عالی، دانش پژوهشی در قلمرو آموزش عالی و به طور کلی نظریه پردازی و مدل سازی در حوزه آموزش عالی برعهده دارد. طبعأ انجام چنین رسالت هایی، مستلزم ایفای مسئولیت های چندوجهی از سوی این نهاد است. یک وجه مهم از این مسئولیت ها ایده پردازی، تعریف و اجرای رویدادهای علمی تخصصی اعم از سمینار، میزگرد، هم اندیشی و... بر مبنای واقعیات آموزش عالی کشور است که می تواند کمک شایانی در شناسایی، طرح و واکاوی مسائل آموزش عالی و ارائه برنامه های بهبود و اقدام نماید. بدین منظور این مهم همواره در دستور کار موسسه با رویکردهای متنوع بوده است. هم اکنون این برنامه ها در چندین محور مجزا و مرتبط از جمله؛ مسأله کاوی در آموزش عالی ایران، اشتراک گذاری تجارب و ایده ها، نقد کتاب های تخصصی حوزه آموزش عالی، تجربه کاوی دانش پژوهی در مطالعات آموزش عالی، کرونا و مناقشه های نظری آموزش عالی و.. با طیف وسیع مخاطبان شامل؛ سیاست گذاران، مدیران، برنامه ریزان، دانشجویان، و پژوهشگران و... تعریف و اجرا می شود.
 از همه کنش ورزان آموزش عالی کشور اعم از دانشجویان، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، سیاست گذاران و مدیران سطوح خرد و کلان آموزش عالی کشور دعوت می شود با ارائه بازخوردها، رهنمودها و ایده های ارزشمند خود در طراحی، تعریف و اجرای بخش های مختلف رویدادهای علمی موسسه تعامل و مشارکت نموده و ما را در بهبود کیفیت این بخش از فعالیت های مهم موسسه یاری نمایند. بدین منظور همراهان ارجمند می توانند به صورت مستقیم با اعضای این بخش در ارتباط و تعامل باشند.
 

راهبر و دبیر علمی رویدادها

آقای دکتر رضا منیعی

آقای دکتر رضا منیعی
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۰۵۷۰۶۹
پست الکترونیک: r_manieeirphe.ir
طراح و برنامه ریز رویدادها

آقای حامد کمالی
آقای حامد کمالی
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۰۵۷۰۶۹
پست الکترونیک: kamali.sbugmail.com
بیوگرافی علمی


کلیدواژه ها: معرفی واحد |