مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی منتشر شد

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در ۵۵۹ صفحه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی که در آبانماه ۱۳۹۹ در دانشگاه خوارزمی و با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد، به چاپ رسید.

این مجموعه مقالات شامل ۴۴ سخنرانی و مقاله از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس است.

علاقمندان می توانند فایل مجموعه مقالات را از لینک زیر دریافت نمایند.


کلیدواژه ها: چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت | مجموعه مقالات |