کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی

این برنامه اختصاص به معرفی و نقد مهم ترین و جدیدترین کتاب های داخلی و خارجی در حوزه آموزش عالی اختصاص دارد. در این نشست ها با حضور نویسنده (گان) کتاب و ناقدین مرتبط با موضوع زمینه آشنایی مخاطبان با کتاب و نقدهای وارد بر آن فراهم می شود.
 

زمان: بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهندگان: دکتر مقصود فراستخواه،
دکتر سیدحسین سراج زاده و دکتر حسین میرزایی