کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

سخنرانی دکتر سید هادی مرجائی


دکتر سید هادی مرجایی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی سخنرانی دکتر مریم تقوایی یزدی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت دانشگاه پژوهی در ایران (نقاط قوت و ضعف) را در کرسی نظریه پردازی علمی ترویجی نقد می‌کند. 
دکتر عبدالله علی اسماعیلی دیگر ناقد این نشست و دکتر مجتبی رضایی راد مدیریت نشست را برعهده دارد. 
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
ساعت برگزاری ۰۹:۰۰
شناسه کلاس ۳۰۱۵eee
گذرواژه ۱۲۳۴

کلیدواژه ها: دکتر سید هادی مرجایی | دکتر مریم تقوایی یزدی | نظریه پردازی علمی ترویجی | تحلیلی بر وضعیت دانشگاه پژوهی در ایران | دکتر عبدالله علی اسماعیلی | دکتر مجتبی رضایی راد |