کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی فراخوان مقاله داد

باهمکاری مشترک موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه کردستان، پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی با شعار نظام مند سازی فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران؛ بازنگری، اصلاح و بهبود ساختارها ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

 


بزرگ نمایی


به گزارش روابط عمومی موسسه این همایش به محورهایی چون:

  • تحلیل ساختار و سازوکارهای سیاستگذاری (آموزشی، پژوهشی و...) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آن ها با ارزیابی و بهبود کیفیت
  • روندها و روش های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاهها و نقش مدیریت دانشگاهها در آن ها
  • تجارب داخلی و جهانی در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین نظام ها و زیرنظام های آموزش عالی و نقش و رتبه بندی در بهبود کیفیت آن ها
  • معایرها، ملاک ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پزوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور
  • عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاهها و هیأت های نظارت استانی آموزش عالی کشور
  • آمایش آموزش عالی کشور (مدیریت استانی موسسات آموزش عالی کشور) و تاثیر آن بر مقوله ارزیابی و بهبود کیفیت
  • چالش های ارزیابی و بهبود در آموزش عالی الکترونیکی، پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ در آموزش عالی و تاثیرات آن بر بازنگری در رویه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی می پردازد.

دکتر رحمت صادقی رئیس کنفرانس و دکتر جمال سلیمی دبیر علمی و دکتر ناصر شیربگی دبیر اجرایی این همایش هستند.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی کنفرانس به نشانی https://conf.uok.ac.ir/۱۵thqaus/Default.aspx?Lang=fa مراجعه و یا با پست الکترونیکی seqas۲۰۲۰gmail.com مکاتبه فرمایند. آخرین مهلت دریافت اصل مقاله پایان خرداد ۱۴۰۰ می باشد.


کلیدواژه ها: پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت | دکتر جمال سلیمی | دکتر رحمت صادقی | دانشگاه کردستان | دکتر ناصر شیربگی | نظام مند سازی فرآیندهای نظارت |