توسط وزارت علوم انجام شد: تقدیر از شکل گیری کنسرسیوم دانشگاه پژوهی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

همزمان با کنفرانس ملی آموزش و توسـعه منابع انسانی در عصـر کرونا و توسط وزارت علوم، از "شکل گیری کنسرسـیوم دانشگاه پژوهی به منظور توسعه نظام پشتیبان تصمیم(IR) در دانشگاه های کشور" تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه در آئین تقدیر از تجارب برتر دانشگاهی در حوزه سرمایه انسانی که در پی فراخوان وزارت علوم در خصوص "شـناسایی و تقـدیر از تجارب برتر دانشـگاهها درحوزه توسعه سرمایه انسانی" برگزار گردید از "شکل گیری کنسرسـیوم دانشگاه پژوهی به منظور توسعه نظام پشتیبان تصمیم (IR) در دانشگاه های کشور توسط وزارت علوم تقدیر شد. 

در این آئین که با حضور دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اباصلت خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان برگزار گردید دکتر هادی مرجائی مدیر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی موسسه و دبیر کنسرسیوم دانشگاه پژوهی به نمایندگی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی مورد تقدیر قرار گرفت. 

گفتنی است نهاد دانشگاه پژوهی (IR) که در بسیاری از کشورها ضرورت ایجاد و استقرار آن درک شده به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تصمیم سازی دانشگاهی، آینده نگری و پاسخگویی عمومی‌تلقی می‌شود و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با شناخت نیاز دانشگاه ها و نظام آموزش عالی به نظام پشتیبان تصمیم (IR) برای ارائه عملکرد بهینه و اثربخش در حوزه برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه ها، همزمان با آغاز دوره کرونا از سال گذشته تاکنون روند شکل گیری یکی از بزرگترین و تخصصی ترین کنسرسیوم های همکاری مشترک بین دانشگاهی با عنوان کنسرسیوم دانشگاه پژوهی را به منظور توسعه نهاد و فعالیت های دانشگاه پژوهی در دانشگاه ها و توانمند سازی مدیران و کارشناسان در این راستا آغاز نموده است که تاکنون ۵۵ دانشگاه عضو این کنسرسیوم شده اند. 


کلیدواژه ها: دکتر نظرپور | کنسرسـیوم دانشگاه پژوهی | دکتر هادی مرجائی | دکتر اباصلت خراسانی | تقدیر |