سخنرانی دکتر آذر صائمیان


موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران برگزار می‌کند:
اولین نشست تخصصی همایش دانشگاه آینده با موضوع "هوش مصنوعی و آینده آموزش" 
سخنران دکتر آذر صائمیان، عضو هیئت مدیره جمعیت توسعه علمی ایران، رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی 
زمان: سه شنبه ۵ اسفندماه ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر

کلیدواژه ها: دانشگاه آینده | هوش مصنوعی و آینده آموزش | جمعیت توسعه علمی ایران | موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی | دکتر آذر صائمیان |