پیام خود را بنویسید
 

برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان «رشته جامعه شناسی» در فراخوان جذب هیأت علمی شهریور ماه ۱۳۹۷

در راستای بررسی توانمندی علمی شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیأت علمی شهریورماه ۱۳۹۷ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به اطلاع می‌رساند مصاحبه علمی متقاضیان «رشته جامعه شناسی» براساس برنامه‌ زمانبندی شده در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰ در فضای مجازی فراروم برگزار خواهد شد.

یادآور می شود ساعت مصاحبه هریک از متقاضیان از طریق پیامک و ایمیل اعلام خواهد شد و عدم حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ و ساعت مقرر به منزله انصراف قطعی متقاضی از طی مراحل فراخوان جذب هیات علمی موسسه است و امکان برگزاری مصاحبه مجدد میسر نخواهد بود.


کلیدواژه ها: اطلاعیه شماره 4 جذب |