فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به شماره ۹۷ رسید

شماره ۹۷ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیرمنتشر شده است: 
  • تخصیص منابع عملکرد محور در آموزش عالی: جعبه ه­ای سیاه حاوی تناقض ارتقای کارایی و کاهش بهره­ وری تالیف ابوالقاسم نادری
  • طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی بین­ المللی تالیف فهیمه جباری، محمد عزیزی، محمدجواد صالحی و بهرام نوازنی
  • تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش­آموختگان رشته ادبیات فارسی تالیف یعقوب انتظاری و یوسف ­محمدنژاد عالی­ زمینی
  • ارائه الگویی برای به کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه­های دولتی شهر تهران تالیف سیدمحمد سید علوی، حسن قلاوندی، مجید عباسپور فرد طهرانی و کامران محمدخانی
  • بررسی جامعه­ شناختی تعیین­ گرهای عادی شدن سوء رفتارهای پژوهشی؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز تالیف علی بوداقی، محمد عباس ­زاده، حسین بنی فاطمه و محمدباقر علیزاده اقدم
  • عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده به کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند تالیف معصومه طالبی فرد، احمد خامسان، محسن خورشیدزاده و لیلا طالب­زاده شوشتری
  • یادگیری کندوکاو محور، الگویی برای ارتقای علوم انسانی در آموزش عالی ایران تالیف روح الله کریمی

این شماره از مجله در ۱۷۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 

کلیدواژه ها: فصلنامه 97 |