کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی دکتر فراستخواه


دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دیدگاههای خود را در نشست علمی "پیرامون تامل در فلسفه های حاکم بر آموزش عالی ایران با توجه به اسناد بالادستی دوره معاصر" ارائه می دهد. این نشست توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ بصورت مجازی برگزار می شود.