سخنرانی دکتر عباس بازرگان


دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران دیدگاههای خود را با موضوع «تجربه ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق آمار و ارزیابی» ارایه می کند. این نشست الکترونیکی سه شنبه ۱۶ دی ماه ۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. 
علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر استفاده نمایند: