کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات دبیرخانه
 
۱.شناسایی دانشگاه های علاقه مند برای برگزاری کنفرانس و بررسی پیشنهادهای دریافتی از سوی دانشگاه های کشور برای میزبانی، کنفرانس و تصمیم گیری درباره انتخاب دانشگاه میزبان کنفرانس، مطابق با آیین نامه کنفرانس و دستورالعمل برگزاری، 
۲. هماهنگی با دانشگاه میزبان برای تعیین زمان برگزاری کنفرانس و امور علمی و اجرایی آن،
۳. تدوین سیاست های بلند مدت و میان مدت کنفرانس و اطلاع رسانی درباره آنها،
۴. برنامه ریزی برای برگزاری سالانه کنفرانس براساس اهداف کنفرانس،
۵. تدوین اصول اخلاق علمی کنفرانس و نظارت بر رعایت آن،
۶. نظارت و ارزیابی برنامه های علمی کنفرانس (شامل: داوری مقاله ها، برگزاری میزگردها، سخنرانی کلیدی و ...)، 
۷. تدوین دستورالعمل برگزاری کنفرانس شامل: شرایط برگزاری، شرایط برگزارکنندگان و میزبانی، شرایط و چگونگی انتخاب دبیر علمی کنفرانس، اعضای کمیته علمی و اجرایی کنفرانس و وظایف آنها،
۸. گردآوری، مستندسازی و نگهداری اطلاعات، پایگاه اطلاعاتی و وبگاه کنفرانس (فراخوان ها، کاربرگ داوری، مقاله نامه) و کوشش در جهت انتشار و اشاعه آنها،
۹. تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی کنفرانس (آیین نامه داوری، آیین نامه گزینش مقاله های برتر، سخنرانی های برتر، پایان نامه های برگزیده و ...) و نظارت بر اجرای آنها،
۱۰. اشاعه و پیگیری نتایج کنفرانس از طریق طرح در مبادی ذیربط در جهت ارتقاء ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی،
برقراری ارتباطات بین المللی در زمینه اهداف کنفرانس و مشارکت دادن اعضای هیات علمی بین المللی  در آن،
۱۱. بررسی چگونگی تأمین مالی کنفرانس و شرایط و چگونگی پذیرش حامیان کنفرانس،
۱۲. پیگیری نتایج، پیشنهادها و قطعنامه های صادره، در جهت کاربردی شدن نتایج کنفرانس در راستای بهبود کیفیت دانشگاهی.