پنل‌های برگزار شده - سی و دومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان «دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و چطور اداره می‌شوند؟» توسط میز آینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور جمعی از روسا و مدیران دانشگاهی، برخی از صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، اعضای هیات علمی موسسه و پژوهشگران دانشگاهی به صورت مجازی و به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، از ساعت ۹ الی ۱۱ روز شنبه ۲۲ آذر ماه برگزار شد.