پنل‌های برگزار شده - با حضور صاحبنظران آموزش عالی: پنل سی و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۱ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان «رهبران آتیِ دانشگاه های ما: تأمل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در ایران» توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور جمعی از روسا و مدیران دانشگاهی، برخی از صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، اعضای هیات علمی موسسه و پژوهشگران دانشگاهی به صورت مجازی و به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،  از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه برگزار شد.